Een publiekswebsite vraagt om duidelijke taal en een menselijk gezicht. Zeker als het gaat over seismisch onderzoek dat plaatsvindt in woonwijken en op boerenland. Bekijk het resultaat van ons werk op www.scanaardwarmte.nl.

De site informeert het brede publiek over de Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN). Dit is een campagne van de Nederlandse overheid, die wordt uitgevoerd door EBN en TNO. De Made in Haarlem Groep (Buro Jung en FBI design) viel de eer te beurt de publieksvoorlichting te verzorgen met een website en folder. Zo dragen wij ook een steentje bij aan de overgang op deze duurzame energiebron.

Al vele jaren werken we intensief in de energie- en afvalsector, voor klanten als SUEZ, Spaarnelanden, Circulus-Berkel, Afvalzorg en Rock Solid. Zodoende hebben we zelf ook aardig wat kennis opgedaan over het vakgebied. Bijvoorbeeld als het gaat om AEC-bodemassen: de as die achterblijft na de verbranding van huisvuil in afvalenergiecentrales. Voor Recycling Magazine Benelux, het vakblad van de recyclingsector, schreven we een artikel over de toepassing van bodemas als bouwstof (Recycling Magazine Benelux, nr. 2, 2019).

Bodemas wordt al meer dan twintig jaar (onder beschermingsmaatregelen) gebruikt als ophoogmateriaal in de wegenbouw, in geluidswallen, in asfalt en beton, en ook als funderingmateriaal. Zo is in Middenmeer onlangs een zonnepark met 11.000 zonnepanelen geopend, op een fundament van Solarbase. De VOF Rock Solid / Afvalzorg ontwikkelde dit betonachtige materiaal op basis van geïmmobiliseerde bodemas.

In recreatiegebied Spaarnwoude kom je veel akkers en weides tegen. Hartstikke interessant om te weten wat er groeit en bloeit, toch? Voor Recreatie Noord-Holland maakten we informatieve lessenaars over de gewassen, bloemen en bijen.