In 2017 ondersteunden we Dunea met een nieuw duurzaamheidsbeleid. Met deze mvo-strategie ging het drinkwaterbedrijf in eigen gelederen flink aan de slag. De strategische pijlers werden vertaald naar concrete projecten. Des te leuker was het, dat de tekstschrijvers van Jung werden gevraagd om over deze projecten te rapporteren voor het nieuwe jaarverslag. We interviewden tal van mensen en leverden teksten die laten zien dat duurzaamheid een zaak is van concreet en stap voor stap aanpakken. 

Bekijk het jaarverslag hier.

Door jaren achtereen te schrijven voor het jaarverslag van PWN is Jung zo goed in de materie ingevoerd, dat we aan een half woord genoeg hebben. Ook voor het jaarverslag over 2018 schreven we de teksten op basis van interviews, achtergrondinformatie en eigen kennis van de materie. 

Het jaarverslag is opgesteld volgens de duurzaamheidsstandaarden van het Global Reporting Initiatief (GRI) en rapporteert op integrale wijze over relevante thema’s, dilemma’s, risico’s  en impact. Per materieel thema schrijft Jung teksten die helder maken waar PWN staat, wat het bedrijf tegenkomt en waar het naartoe gaat. 

Bekijk het nieuwe jaarverslag hier online.