Waarderpolder geen woonpolder

Campagne geeft bedrijven een stem

  • Creatie
  • Media

Gemeenteraadsverkiezingen zijn voor inwoners. Bedrijven mogen niet stemmen. Maar wat als ondernemers zich in het nauw gedreven voelen door het plotseling populair geworden idee om zoveel mogelijk woningen te bouwen op het bedrijventerrein? De bedrijvigheid in de Haarlemse Waarderpolder kwam onder druk te staan. In heel korte tijd bedachten we een campagne die ondernemers een stem gaf en tegengas bood aan de al te eenvoudige voorstelling van zaken. Een campagne op basis van argumenten, in plaats van emoties. Al snel gaven de meeste politieke partijen deze argumenten een serieuze plek in hun programma.