Spaarnelanden

Gesprekken met stakeholders voor GRI-jaarverslag

  • Media
  • Duurzaamheid

Voor Spaarnelanden, overheids-nv van de gemeenten Haarlem en Zandvoort, ontwikkelden we een GRI-jaarverslag. Elk jaar werken we deze productie van begin tot eind uit: we houden gesprekken met stakeholders en analyseren daaruit de meest relevante, materiële thema’s. Ook structureren we de informatie aan de hand van het waardecreatiemodel en laten we de samenhang zien tussen de strategie, de verschillende activiteiten en de prestaties van de onderneming. Het jaarverslag verschijnt als pdf op de website.