Dunea Duurzaam

MVO-beleid uitgewerkt en ingebed

  • Strategie
  • Duurzaamheid

De mvo-werkgroep van Dunea schreef een pitch uit voor de uitwerking van een mvo-beleid voor het drinkwaterbedrijf. Ons voorstel sprak aan vanwege z’n praktische benadering: eerst bij stakeholders te rade gaan om te horen wat zij belangrijk vinden. Met onze partner Enact werkten we het stakeholderonderzoek uit tot concreet beleid, goed ingebed in de organisatie.