EBN corporate website

Energietransitie centraal thema op corporate website

  • Creatie
  • Media

Staatsonderneming EBN stimuleert de exploratie van aardgasvelden in de Nederlandse ondergrond. Maar de energiewereld is sterk aan het veranderen. Aardgas is nog steeds onmisbaar als transitiebrandstof, maar EBN’s kennis van de bodem kan ook anders worden ingezet. Voor aardwarmte bijvoorbeeld, en CO2-opslag. Dit is de nieuwe focus van EBN, die wij voor hun website helder uiteenzetten in tekst en beeld.